CDC::SetAttribDC 

sanal void SetAttribDC ( hdc hDC );

Parametreleri

hDC

Windows aygıt içeriği.

Açıklamalar

M_hAttribDCözniteliği aygıt içeriği ayarlamak için bu işlevini çağırın. Bu üye işlev aygıt içeriğini cdc nesnesine eklemek değil. Sadece çıktı aygıtı bağlam cdc nesnesine eklenmiş.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::SetOutputDC, CDC::ReleaseAttribDC, CDC::ReleaseOutputDC

Index