CDC::SetArcDirection

int SetArcDirection ( int nArcDirection );

Dönüş değeri

Eski yay yönü, eğer başarılı belirtir; Aksi halde 0.

Parametreleri

nArcDirection

Yeni ark yönünü belirtir. Bu parametre aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Açıklamalar

Yay ve dikdörtgen işlevleri için kullanılacak çizim yönünü ayarlar. Varsayılan, Saat yönünün tersine bir yönüdür. SetArcDirection işlevi, aşağıdaki fonksiyonları Çiz yönünü belirtir:

Ark Pasta
ArcTo Dikdörtgen
Akor RoundRect
Elips

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetArcDirection, :: SetArcDirection

Index