CDC::SelectStockObject 

sanal CGdiObject * SelectStockObject ( int nIndex );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa değiştirildi CGdiObject nesne için bir işaretçi. İşaret gerçek CPen, CBrushveya CFont bir nesneyi nesnesidir. Çağrı başarısız dönüş değeri null ise,.

Parametreleri

nIndex

İstenen hisse senedi nesne türünü belirtir. Aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Açıklamalar

Önceden tanımlanmış stok kalemleri, Fırçalar veya yazı tiplerini birine karşılık gelen bir CGdiObject nesne seçer.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CGdiObject::GetObject

Index