CDC::SelectClipPath

bool SelectClipPath ( int nMode );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

nMode

Yolu kullanmanın yolu belirtir. Aşağıdaki değerlere izin verilir:

Açıklamalar

Belirtilen mod kullanarak varolan bir kırpma bölgesini ile yeni bir bölge birleştirerek aygıt içeriği, kırpma bölgesi olarak geçerli yolunu seçer. Tanımlanan aygıt içeriğini kapalı bir yol içermelidir.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::BeginPath, CDC::EndPath

Index