CDC::ScaleWi&ndowExtnbsp;

sanal CSize ScaleWindowExt ( int xNum, int xDenom, int yNum, int
yDenom );

Dönüş değeri

CSize nesnesi olarak önceki pencere uzantılar (içinde mantıksal birimler).

Parametreleri

xNum

Geçerli x-ölçüde çarpmak üzere belirtir.

xDenom

XNum parametre değeri geçerli x-ölçüde çarpımının sonucu bölmek üzere belirtir.

yNum

Geçerli y-ölçüde çarpmak üzere belirtir.

yDenom

YNum parametre değeri geçerli y-ölçüde çarpımının sonucu bölmek üzere belirtir.

Açıklamalar

Pencere kapsamlarını göreli olarak geçerli değerlerini değiştirir. Formülleri şöyle yazılır:

xNewWE = (xOldWE * xNum) / xDenom
yNewWE = (yOldWE * yNum) / yDenom

Yeni pencere kapsamlarını geçerli kapsam tarafından verilen pay çarparak ve tarafından verilen payda bölünerek hesaplanır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::GetWindowExt, CSize

Index