CDC::ScaleViewportExt 

sanal CSize ScaleViewportExt ( int xNum, int xDenom, int yNum, int yDenom );

Dönüş değeri

CSize nesnesi olarak önceki viewport uzantılar (aygıt biriminde).

Parametreleri

xNum

Geçerli x-ölçüde çarpmak üzere belirtir.

xDenom

XNum parametre değeri geçerli x-ölçüde çarpımının sonucu bölmek üzere belirtir.

yNum

Geçerli y-ölçüde çarpmak üzere belirtir.

yDenom

YNum parametre değeri geçerli y-ölçüde çarpımının sonucu bölmek üzere belirtir.

Açıklamalar

Viewport kapsamlarını göreli olarak geçerli değerlerini değiştirir. Formülleri şöyle yazılır:

xNewVE = (xOldVE * xNum) / xDenom
yNewVE = (yOldVE * yNum) / yDenom

Yeni görüntü alanları geçerli kapsam tarafından verilen pay çarparak ve tarafından verilen payda bölünerek hesaplanır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::GetViewportExt, CSize

Index