CDC::SaveDC 

sanal int SaveDC ( );

Dönüş değeri

Kaydedilen aygıt içeriğini tanımlayan bir tamsayı. Bir hata oluşursa 0 olur. Bu dönüş değeri RestoreDC çağırarak aygıt içeriğini geri yüklemek için kullanılabilir.

Açıklamalar

Aygıt içeriğini geçerli durumunu durum bilgilerini (örneğin, kırpma bölgesi, seçili nesneleri ve eşleştirme modu) kopyalayarak Windows tarafından tutulan bir içerik yığını kaydeder. Kaydedilen aygıt içeriği daha sonra RestoreDC kullanılarak geri yüklenebilir.

SaveDC olabilir herhangi bir sayıda aygıt içeriği Birleşik herhangi bir sayıda kaydetmek için kullanılan.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::RestoreDC, :: SaveDC

Index