CDC::Rou&ndRectnbsp;

bool RoundRect (int x 1, int y1, int x 2, int y2, int x 3, int y3 );

bool RoundRect (lpcrect lpRect, gelin gelin );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

x 1

Dikdörtgen (mantıksal birimler) sol üst köşesindeki x-koordinatı belirtir.

y1

Dikdörtgen (mantıksal birimler) sol üst köşesinde y-koordinatı belirtir.

x 2

Dikdörtgen (mantıksal birimler) sağ alt köşesinde x-koordinatı belirtir.

y2

Dikdörtgen (mantıksal birimler) sağ alt köşesinde y-koordinatı belirtir.

x 3

Yuvarlak köşeler (mantıksal birimleri) çizmek için kullanılan Elipsin genişliğini belirtir.

y3

Yuvarlak köşeler (mantıksal birimleri) çizmek için elips yüksekliğini belirtir.

lpRect

Sınırlayıcı dikdörtgenin mantıksal birimler cinsinden belirtir. rect yapısı bu parametre için bir CRect nesnesi ya da bir işaretçi iletebilirsiniz.

gelin

X-koordinatı noktası yuvarlak köşeler (mantıksal birimleri) çizmek için elips genişliğini belirtir. Y-koordinatı noktası yuvarlak köşeler (mantıksal birimleri) çizmek için elips yüksekliğini belirtir. Bir nokta yapı ya da bir CPoint nesnesi için bu parametre iletebilirsiniz.

Açıklamalar

Geçerli kalemi ile köşeleri yuvarlatılmış bir dikdörtgen çizer. İç Dikdörtgen geçerli fırça kullanılarak doldurulur.

Bu işlev çizer rakam kadar uzanan ama sağ ve alt koordinatları içermez. Bu rakam yüksekliği y2 - y1 ve şekil genişliği x 2 – x 1anlamına gelir. Yüksekliği ve genişliği sınırlayıcı dikdörtgenin 2 adet ve daha az 32.767 birimleri büyük olmalıdır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::Rectangle, :: RoundRect, CRect, rect, nokta, CPoint

Index