CDC::RestoreDC 

sanal bool RestoreDC ( int nSavedDC );

Dönüş değeri

Belirtilen içeriği geri yüklendi, sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Parametreleri

nSavedDC

Geri yüklenecek aygıt içeriğini belirtir. Bir önceki SaveDC işlev çağrısı tarafından döndürülen değeri olabilir. NSavedDC –1 ise, en son kaydedilen aygıt içeriğini geri.

Açıklamalar

Aygıt içeriğini nSavedDCtarafından tanımlanan önceki bir duruma geri yükler. Önceki aramalar için SaveDC üye işlevi tarafından oluşturulan bir yığın durum bilgileri haşhaş tarafından RestoreDC aygıt içeriği geri yükler.

Yığın birkaç aygıt bağlamı için durum bilgisi içerebilir. NSavedDC tarafından belirtilen içeriği yığının üstünde değilse, RestoreDC tüm durum bilgileri arasında nSavedDC ve yığının üst tarafından belirtilen aygıt içeriğini siler. Silinen bilgileri kaybolur.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::SaveDC, :: RestoreDC

Index