CDC::ReleaseOutputDC 

sanal void ReleaseOutputDC ( );

Açıklamalar

M_hDC üye nullolarak ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. Çıktı aygıtı bağlam cdc nesnesine bağlandığında bu üye işlev çağrılamaz. Çıktı aygıtı bağlam ayırmak için Ayır üye işlevini kullanın.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::SetAttribDC, CDC::SetOutputDC, CDC::ReleaseAttribDC, CDC::m_hDC

Index