CDC::ReleaseAttribDC 

sanal void ReleaseAttribDC ( );

Açıklamalar

M_hAttribDC nullolarak ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. Bunun gerçekleşmesi Ayır neden olmaz. Sadece çıktı aygıtı bağlam cdc nesneye eklenir ve yalnızca müstakil.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::SetOutputDC, CDC::SetAttribDC, CDC::ReleaseOutputDC, CDC::m_hAttribDC

Index