CDC::RectVisible 

sanal bool RectVisible ( lpcrect lpRect ) const;

Dönüş değeri

Sıfır olmayan herhangi bir bölümüne verilen dikdörtgen kırpma bölgesinin yatıyor; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpRect   Puan rect yapısı ya da mantıksal koordinatları belirtilen dikdörtgenin içeren bir CRect nesnesi.

Açıklamalar

Belirtilen dikdörtgenin herhangi bir bölümünü ekran bağlam kırpma bölgesinin içinde yalan olup olmadığını belirler.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::PtVisible, CDC::SelectClipRgn, CRect, :: RectVisible, rect

Index