CDC::QueryAbort 

bool QueryAbort ( ) const;

Dönüş değeri

Dönüş değeri, yazdırmaya devam etmek, ya da hiçbir durdurma yordamı ise sıfır. Yazdırma işi sona ermesine 0 's. Dönüş değeri iptal işlevi tarafından sağlanan.

Açıklamalar

Yüklü olup olmadığı yazdırılması sona ermesine SetAbortProc üye işlevi için bir baskı uygulaması ve sorgular tarafından iptal işlevi çağırır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::SETABORTPROC

Index