CDC::PtVisible 

sanal bool PtVisible ( int x, int y ) const;

sanal bool PtVisible ( gelin gelin ) const;

Dönüş değeri

Belirtilen noktası kırpma bölgesinin ise sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Parametreleri

x

Mantıksal x koordinatı belirtir.

y

Mantıksal y koordinatı belirtir.

gelin

Mantıksal koordinatları kontrol noktasını belirtir. Bir nokta yapı ya da bir CPoint nesnesi için bu parametre iletebilirsiniz.

Açıklamalar

Verilen nokta aygıt içeriğini kırpma bölgesinin içinde olup olmadığını belirler.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::RectVisible, CDC::SelectClipRgn, CPoint, :: PtVisible, POINT

Index