CDC::PolyPolyline

bool PolyPolyline ( const noktası * lpPoints, const dword * lpPolyPoints, int nSayı );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpPoints

Polylines köşe içeren yapıları noktaları bir dizi. Polylines ardarda belirtilir.

lpPolyPoints

Bir dizi işaret noktaları için karşılık gelen çokgen lpPoints dizideki belirten değişken. Her girdi, 2 eşit veya daha büyük olmalıdır.

nSayı

LpPolyPoints dizi sayıları toplam sayısını belirtir.

Açıklamalar

Birden çok bağlantılı çizgi dizi çekiyor. Çizgi parçaları, geçerli kalem kullanılarak çizilir. Kesimleri tarafından kurulan rakamlar dolu değil. Şu an kullanılan kendisi bu işlevi tarafından updated.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::polyline, CDC::PolylineTo, :: PolyPolyline

Index