CDC::PolylineTo

bool PolylineTo ( const noktası * lpPoints, int nSayı );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpPoints

Bir dizi nokta verileri için satırın kesişme noktaları içeren yapıları işaret eder.

nSayı

Dizide noktalarının sayısını belirtir.

Açıklamalar

Bir veya daha fazla düz çizgiler çizer. Bir satır, geçerli kalem kullanarak lpPoints parametresi tarafından belirtilen ilk noktası geçerli konumundan çizilir. Ek her satır için işlev, lpPointstarafından belirtilen sonraki noktaya önceki satırın bitiş noktasından çizer. PolylineTo , son satırın bitiş noktası için geçerli konumuna taşır. Bu işlev tarafından çizilen çizgi parçaları kapalı bir şekil oluşturmak, rakam doldurulmamış.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::LineTo, CDC::Polyline, CDC::MoveTo, :: PolylineTo

Index