CDC::Polyli&nenbsp;

bool Çoklu çizgi ( LPPOINT lpPoints, int nSayı );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpPoints

Bir dizi işaret noktası yapıları veya CPoint nesneleri bağlanması.

nSayı

Dizide noktalarının sayısını belirtir. Bu değer en az 2 olmalıdır.

Açıklamalar

LpPointstarafından belirlenen nokta bağlama çizgi parçaları bir dizi çekiyor. Satırları, ilk noktadan sonraki noktaları, geçerli kalem kullanarak çizilir. Aksine LineTo üye fonksiyonu, Çoklu çizgi işlevi kullanır kendisi geçerli konumu güncelleştirir.

Daha fazla bilgi için bkz: :: Çoklu çizgi Win32 sdk Programcı Başvurusu.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::LineTo, CDC::Polygon, POI&NT, CPoint

Index