CDC::Polygo&nnbsp;

bool Çokgen ( LPPOINT lpPoints, int nSayı );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpPoints

Bir dizi işaret noktaları köşe ve çokgeni belirtir. Her dizide bir gelin yapı ya da bir CPoint nesnesi noktasıdır.

nSayı

Vertices dizi belirtir.

Açıklamalar

Geçerli kalem kullanarak çizgilerle birbirine bağlanmış iki veya daha fazla puan (vertices) oluşan bir çokgen çizer. Sistem çokgen otomatik olarak gerekirse ilk son köşe bir çizgi çizerek kapatır.

Alınan veya GetPolyFillMode ve SetPolyFillMode üye işlevleri kullanarak geçerli Çokgen doldurma modu.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetPolyFillMode, CDC::Polyline, CDC::PolyPolygon, CDC::SetPolyFillMode, CPoint, :: Çokgen

Index