CDC::PolyBezierTo

bool PolyBezierTo ( const noktası * lpPoints, int nSayı );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpPoints

Puan dizi bitiş noktaları ve Denetim içeren noktası veri yapıları.

nSayı

LpPoints dizi noktalarının sayısını belirtir. İki denetim noktası ve bitiş noktası her Bézier spline gerektirdiği için bu değer çekilecek, spline sayısının üç katı olmalıdır.

Açıklamalar

Bir veya daha fazla Bézier spline çizer. Bu işlev lpPoints parametresi tarafından belirtilen denetim noktaları kullanarak küp Bézier spline çizer. İlk spline, denetim noktaları ilk iki noktayı kullanarak üçüncü noktaya geçerli konumundan çizilir. Sonraki her spline fonksiyonu tam üç daha fazla puan ihtiyacı ve önceki spline bitiş noktası sonraki başlangıç noktası olarak kullanır. PolyBezierTo , son Bézier spline için bitiş noktası için geçerli konumuna taşır. Rakam doldurulmamış. Bu işlevi, geçerli kalem kullanarak çizgiler çizer.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::moveTo, CDC::PolyBezier, :: PolyBezierTo

Index