CDC::Pie 

bool Pie( int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3, int x4, int y4 );

bool Pie ( lpcrect lpRect, nokta ptStart, nokta ptEnd );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

x 1

(İçinde mantıksal birimler) sınırlayıcı dikdörtgenin sol üst köşesindeki x-koordinatı belirtir.

y1

(İçinde mantıksal birimler) sınırlayıcı dikdörtgenin sol üst köşesinde y-koordinatı belirtir.

x 2

(İçinde mantıksal birimler) sınırlayıcı dikdörtgeni sağ alt köşesinde x-koordinatı belirtir.

y2

(İçinde mantıksal birimler) sınırlayıcı dikdörtgeni sağ alt köşesinde y-koordinatı belirtir.

x 3

Yay'nın başlangıç noktası (mantıksal birimler) x-koordinatı belirtir. Bu noktada tam olarak Yayı üzerinde yalan yok.

y3

Yay'nın başlangıç noktası (mantıksal birimler) y koordinatı belirtir. Bu noktada tam olarak Yayı üzerinde yalan yok.

x 4

Yay'nın son nokta (içinde mantıksal birimler) x-koordinatı belirtir. Bu noktada tam olarak Yayı üzerinde yalan yok.

y4

Yay'nın son nokta (içinde mantıksal birimler) y koordinatı belirtir. Bu noktada tam olarak Yayı üzerinde yalan yok.

lpRect

Sınırlayıcı dikdörtgenin belirtir. rect yapısı bu parametre için bir CRect nesnesi ya da bir işaretçi iletebilirsiniz.

ptStart

Yayın başlangıç noktasını belirtir. Bu noktada, tam olarak Yayı üzerinde yalan yok. Bir nokta yapı ya da bir CPoint nesnesi için bu parametre iletebilirsiniz.

ptEnd

Ark bitiş noktası belirtir. Bu noktada, tam olarak Yayı üzerinde yalan yok. Bir nokta yapı ya da bir CPoint nesnesi için bu parametre iletebilirsiniz.

Açıklamalar

Bir pasta şeklindeki kama olan Merkezi ve iki bitiş noktası çizgilerle katılmış bir eliptik yay çizerek çizer. Ark x 1, y1, x 2ve y2 (veya lpRect) belirtilen sınırlayıcı dikdörtgenin ortasını merkezidir. Yayın başlangıç ve bitiş noktaları, x 3, y3, x 4ve y4 (veya ptStart ve ptEnd) belirtilir.

Ark, Saat yönünün tersi yönde hareket seçili kalemle çizilir. İki ek satırlar yay'nın merkezine her son nokta çizilir. Pasta şekilli alan geçerli fırça ile doldurulur. X 3 x 4 eşittir ve y3 y4eşittir, elips bir tek satır Elipsin merkezi noktası (x 3, y3) ya da (x 4, y4) sonucudur.

Bu işlev tarafından çizilmiş şekil kadar uzanan ama sağ ve alt koordinatları içermez. Bu rakam yüksekliği y2 - y1 ve şekil genişliği x 2 – x 1anlamına gelir. Genişlik ve yükseklik sınırlayıcı dikdörtgenin 2 adet ve daha az 32.767 birimleri büyük olmalıdır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::Chord, :: pasta, rect nokta, CRect, CPoint

Index