CDC::OffsetWi&ndowOrgnbsp;

CPoint OffsetWindowOrg ( int nWidth, int nHeight );

Dönüş değeri

CPoint nesnesi olarak önceki pencere kökeni (koordinatlarındaki mantıksal).

Parametreleri

nWidth

Geçerli kaynak'ın x-koordinatı için eklemek için mantıksal birim sayısını belirtir.

nHeight

Geçerli kaynak'ın y-koordinatı için eklemek için mantıksal birim sayısını belirtir.

Açıklamalar

Koordinatları göreli olarak geçerli pencere kaynak koordinatları pencere menşe değiştirir.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::GetWindowOrg, CDC::OffsetViewportOrg, CDC::SetWindowOrg, CPoint

Index