CDC::OffsetViewportOrg 

sanal CPoint OffsetViewportOrg ( int nWidth, int nHeight );

Dönüş değeri

(Aygıt koordinatlarındaki) önceki görüntü kaynağı olarak bir CPoint nesnesi.

Parametreleri

nWidth

Geçerli kaynak'ın x-koordinatı için eklemek için aygıt birim sayısını belirtir.

nHeight

Geçerli kaynak'ın y-koordinatı için eklemek için aygıt birim sayısını belirtir.

Açıklamalar

Koordinatları göreli olarak geçerli görünüm penceresi kaynak koordinatları viewport menşe değiştirir.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::GetViewportOrg, CDC::OffsetWindowOrg, CDC::SetViewportOrg, CPoint

Index