CDC::MoveTo 

CPoint MoveTo( int x, int y );

CPoint MoveTo ( gelin gelin );

Dönüş değeri

X - ve y-koordinatlarının önceki pozisyonun CPoint nesnesi.

Parametreleri

x

Mantıksal x-koordinatı yeni konumu belirtir.

y

Mantıksal y-koordinatı yeni konumu belirtir.

gelin

Yeni konumu belirtir. Bir nokta yapı ya da bir CPoint nesnesi için bu parametre iletebilirsiniz.

Açıklamalar

X ve y (veya gelin) belirtilen nokta geçerli konumuna taşır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetCurrentPosition, CDC::LineTo, CPoint, POI&NT

Index