CDC::m_hDC

Açıklamalar

Çıktı aygıtı bağlamında bu cdc nesne. Varsayılan olarak, m_hDC m_hAttribDC, cdctarafından sarılmış diğer aygıt içeriğini eşittir. Genel olarak, bir çykty yaratmak cdc GDI aramalar m_hDC aygıt içeriğe gidin. M_hDC ve farklı aygıtlara noktasına m_hAttribDC başlatılamıyor. Bu iki cihaz bağlamlarda kullanımı hakkında daha fazla bilgi için cdc sınıf tanımına bakın.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::m_hAttribDC, CDC::SetOutputDC, CDC::ReleaseOutputDC

Index