CDC::m_hAttribDC

Açıklamalar

Bu cdc nesne özniteliği aygıt içeriği. Varsayılan olarak, bu aygıtı bağlama için m_hDCeşittir. Genel olarak, aygıt bağlamından bilgi talep cdc GDI aramalar için m_hAttribDCyönlendirilir. Bu iki cihaz bağlamlarda kullanımı hakkında daha fazla bilgi için cdc sınıf tanımına bakın.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::m_hDC, CDC::SetAttribDC, CDC::ReleaseAttribDC

Index