CDC::LPtoHIMETRIC

void LPToHIMETRIC ( LPSIZE lpSize ) const;

Parametreleri

lpSize

Bir boyut yapısı veya CSize nesnesinin noktalarını.

Açıklamalar

Mantıksal birimler HIMETRIC birimlerine dönüştürmek için bu işlevini çağırın. Uygulamanızın doğal eşleme modundan dönüştürme ole için size HIMETRIC boyutları bu işlevi kullanın. Aygıt penceresi ve viewport kapsamlarını sonucu etkileyeceğini unutmayın.

Dönüşüm ilk mantıksal birimler aygıt içeriği 's geçerli eşleme birimleri kullanarak ve sonra bu birimler HIMETRIC birimlerine dönüştürme piksel dönüştürerek yapılır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::HIMETRICtoLP, CDC::LPtoDP, CDC::DPtoHIMETRIC

Index