CDC::Li&neTonbsp;

bool LineTo( int x, int y );

bool LineTo ( gelin gelin );

Dönüş değeri

Sıfır ise çizgi çizilir; Aksi halde 0.

Parametreleri

x

Mantıksal x-koordinatı satırın bitiş noktası belirtir.

y

Mantıksal y-koordinatı satırın bitiş noktası belirtir.

gelin

Satırın bitiş noktası belirtir. Bir nokta yapı ya da bir CPoint nesnesi için bu parametre iletebilirsiniz.

Açıklamalar

Geçerli pozisyon için ama değil de dahil olmak üzere, x ve y (veya gelin) belirlenen nokta bir çizgi çizer. Çizgiyi seçili kalemle çizilir. X,y veya gelin geçerli konumunu ayarlayın.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::moveTo, CDC::GetCurrentPosition, :: LineTo, CPoint, POINT

Index