CDC::IsPri&ntingnbsp;

bool IsPrinting ( ) const;

Dönüş değeri

cdc nesne dc yazıcı ise sıfır olmayan; Aksi halde 0.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index