CDC::I&ntersectClipRectnbsp;

sanal int IntersectClipRect ( int x 1, int y1, int x 2, int y2 );

sanal int IntersectClipRect ( lpcrect lpRect );

Dönüş değeri

Yeni kırpma bölgenin türü. Aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Parametreleri

x 1

Mantıksal x-koordinatı dikdörtgeninin sol üst köşesini belirtir.

y1

Mantıksal y-koordinatı dikdörtgeninin sol üst köşesini belirtir.

x 2

Mantıksal x-koordinatı dikdörtgeninin sağ alt köşesini belirtir.

y2

Mantıksal y-koordinatı dikdörtgeninin sağ alt köşesini belirtir.

lpRect

Dikdörtgen belirtir. rect yapısı bu parametre için bir CRect nesnesi ya da bir işaretçi iletebilirsiniz.

Açıklamalar

Geçerli bölge ve x 1, y1, x 2, y2tarafından belirtilen dikdörtgeni oluşturarak yeni bir kırpma bölgesi oluşturur. GDI, tüm sonraki çıktı yeni sınır içinde sığacak şekilde kırpar. Genişlik ve yükseklik 32.767 aşmamalıdır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; :: IntersectClipRect, CRect, rect

Index