CDC::HIMETRICtoLP

void HIMETRICtoLP ( LPSIZE lpSize ) const;

Parametreleri

lpSize

Boyut yapısı veya CSize nesnesinin noktaları.

Açıklamalar

Mantıksal birimler HIMETRIC birimleri dönüştürmek üzere bu işlevini çağırın. HIMETRIC boyutlarda ole olsun ve uygulamanızın doğal eşleme moduna dönüştürmek isterseniz bu işlevi kullanın.

Dönüşüm, ilk HIMETRIC birimleri piksellere dönüştürme ve sonra bu birimler aygıt içeriği 's geçerli eşleme birimleri kullanarak mantıksal birimlerine dönüştürme tarafından gerçekleştirilir. Aygıt penceresi ve viewport kapsamlarını sonucu etkileyeceğini unutmayın.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::HIMETRICtoDP, CDC::DPtoLP

Index