CDC::GetWi&ndowOrgnbsp;

CPoint GetWindowOrg ( ) const;

Dönüş değeri

Pencerede (mantıksal koordinatları) bir CPoint nesnesi olarak kökeni.

Açıklamalar

X - ve y-koordinatlarının aygıt içeriği ile ilişkili pencere kökenli alır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::GetViewportOrg, CDC::SetWindowOrg, CPoint

Index