CDC::GetWi&ndowExtnbsp;

CSize GetWindowExt ( ) const;

Dönüş değeri

X - ve y-uzantılar (içinde mantıksal birimler) CSize nesnesi.

Açıklamalar

X - ve y-kapsamlarını aygıt içeriği ile ilişkili pencere alır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::SetWindowExt, CSize, CDC::GetViewportExt

Index