CDC::GetWindow

CWnd * GetWindow ( ) const;

Dönüş değeri

Eğer başarılı bir CWnd nesnesi için işaretçi; Aksi takdirde null.

Açıklamalar

Görüntü aygıtı içerikle ilişkili pencere döndürür. Bu gelişmiş bir işlevdir. Örneğin, yazdırırken veya Baskı Önizleme'de, bu üye işlevi pencere döndürmeyebilir. O zaman çıkışı ile ilişkili pencere döndürür. Belirtilen etki alanı denetleyicisi kullanmak çıktı işlevleri bu pencere içine çekmek.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CWnd::GetDC, CWnd::GetWindowDC, :: GetWindow

Index