CDC::GetViewportOrg 

CPoint GetViewportOrg ( ) const;

Dönüş değeri

CPoint nesnesi olarak viewport (aygıt koordinatlarındaki) kökeni.

Açıklamalar

X - ve y-koordinatlarının aygıt içeriği ile ilişkili viewport'un kökenli alır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::GetWindowOrg, CPoint, CDC::SetViewportOrg

Index