CDC::GetTextFace 

int GetTextFace ( int nSayı, lptstr lpszFacename ) const;

int GetTextF&ace (CStringamp;rString) const;

Dönüş değeri

Sonlandırıcı boş karakter dahil arabelleğe kopyalanır bayt sayısı. Bir hata oluşursa 0 ise.

Parametreleri

nSayı

(Bayt cinsinden) arabellek boyutunu belirtir. Yazı tipi adı bu parametresi tarafından belirtilen bayt sayısını daha uzunsa adı kesilir.

lpszFacename

Yazı tipi adı arabelleği noktaları.

rString

 CString nesnesine bir başvuru.

Açıklamalar

Geçerli yazı tipini yazı tipi adını bir arabelleğine kopyalamak için bu üye işlevini çağırın. Yazı tipi adı boşlukla sonlandırılmış dize olarak kopyalanır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetTextMetrics, CDC::SetTextAlign, CDC::TextOut, :: GetTextFace

Index