CDC::GetTextExtent

CSize GetTextExtent ( lpctstr lpszString, int nSayı ) const;

CSize GetTextExtent (const CString&Str) const;

Dönüş değeri

Dize (mantıksal birimler) CSize nesne boyutları.

Parametreleri

lpszString

Karakter işaret eder. Ayrıca bu parametre için bir CString object geçebilir.

nSayı

Dizesindeki karakter sayısını belirtir.

str

 Belirtilen karakterler içeren CString nesnesi.

Açıklamalar

Genişlik ve yükseklik boyutlarını belirlemek için geçerli yazı tipini kullanarak metin satırının hesaplamak için bu üye işlevini çağırın. Bilgiler m_hAttribDC, özniteliği aygıt içeriği alınır.

Genişlik ve yükseklik GetTextExtent tarafından döndürülen geçerli kırpma bölgesinin etkilemez.

Bazı aygıtlar normal hücre dizileri karakter koymayın beri (yani, taşıdıkları karakter aralığı dışında), uzantıların bir dize karakter toplamına eşit ölçüde dizenin olmayabilir.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CSize CDC::GetTabbedTextExtent, CDC::m_hAttribDC, CDC::m_hDC, CDC::GetOutputTextExtent, CDC::SetTextJustification

Index