CDC::GetTextColor 

colorref GetTextColor ( ) const;

Dönüş değeri

Geçerli metin rengini rgb renk değeri olarak.

Açıklamalar

Geçerli metin rengini alır. Ön plan rengi GDI metin çıktısı üye işlevlerini TextOut, ExtTextOutve TabbedTextOut kullanarak çizilmiş karakter metin rengidir.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetBkColor, CDC::GetBkMode, CDC::SetBkMode, CDC::SetTextColor, :: GetTextColor

Index