CDC::GetTextCharacterExtra 

int GetTextCharacterExtra ( ) const;

Dönüş değeri

İntercharacter aralık miktarını.

Açıklamalar

İntercharacter boşluk miktarı için geçerli ayarını alır. GDI için aygıt içeriği bir metin satırı yazdığında sonu karakterleri dahil, her karakteri bu boşluk ekler.

İntercharacter boşluk miktarı için varsayılan değer 0'dır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::SetTextCharacterExtra, :: GetTextCharacterExtra

Index