CDC::GetTextAlig&nnbsp;

UINT GetTextAlign ( ) const;

Dönüş değeri

Metin hizalama bayrakların durumunu. Dönüş değeri bir veya daha aşağıdaki değerler olduğunu:

Açıklamalar

Aygıt içeriği metin hizalama bayrakların durumunu alır.

Nasıl bir metin dizesi'nın başlangıç noktasına dizesi TextOut ve ExtTextOut üye işlevleri Hizala Metin hizalama bayrakları belirler. Metin hizalama bayraklar mutlaka tek bitlik bayrak değildir ve 0'a eşit olabilir. Bir bayrağı ayarlanmış olup olmadığını sınamak için uygulama adımları takip etmeli:

  1. Bitsel or işlecini bayrak ve aşağıdaki şekilde gruplandırılmış ilgili bayraklarının, Uygula:
    • ta_left, ta_centerve TA_RIGHT

    • TA_BASELINE, ta_bottomve ta_top

    • ta_noupdatecp ve ta_updatecp
  2. Bitwise uygulamak- ve operatör sonuç ve GetTextAlign dönüş değeri.

  3. Eşitlik bu sonucu ve bayrağı için test.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::ExtTextOut, CDC::SetTextAlign, CDC::TextOut, :: GetTextAlign

Index