CDC::GetStretchBltMode 

int GetStretchBltMode ( ) const;

Dönüş değeri

Dönüş değeri geçerli bitmap uzanan modunu belirtir — stretch_andscans, stretch_deletescansya da stretch_orscans — işlev başarılı olursa.

Açıklamalar

Geçerli bit eşlemi uzanan modu alır. Nasıl gergin veya StretchBlt üye işlevi tarafından sıkıştırılmış bit eşlem bilgileri kaldırılır bit eşlem uzanan modunu tanımlar.

stretch_andscans ve stretch_orscans modları, genellikle ön plan pikseller tek renkli bit eşlemler korumak için kullanılır. stretch_deletescans mod genellikle renkli renkli bit eşlemler korumak için kullanılır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::StretchBlt, CDC::SetStretchBltMode, :: GetStretchBltMode

Index