CDC::GetSafeHdc 

hdc GetSafeHdc ( ) const;

Dönüş değeri

Bir aygıt içerik tanıtıcısı.

Açıklamalar

M_hDC, çıkış aygıtı içeriği almak için bu üye işlevini çağırın. Bu üye işlevi de boş işaretçiler ile çalışır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index