CDC::GetROP2 

int GetROP2 ( ) const;

Dönüş değeri

Çizim modu. Çizim modu değerler listesi için bkz: SetROP2 üye işlevi.

Açıklamalar

Geçerli çizim moduna alır. Kalem renkleri ve Dolgulu nesneleri iç, renkli ekran yüzeyinde zaten nasıl birleştirilir Çizim modunu belirtir.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetDeviceCaps, CDC::SetROP2, :: GetROP2

Index