CDC::GetPolyFillMode 

int GetPolyFillMode ( ) const;

Dönüş değeri

Geçerli Çokgen dolu modu, alternatif veya işlev başarılı olursa sarma,.

Açıklamalar

Geçerli Çokgen doldurma modu alır.

SetPolyFillMode üye işlev çokgen doldurma modu açıklaması için bkz.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::SetPolyFillMode, :: GetPolyFillMode

Index