CDC::GetPixel 

colorref GetPixel( int x, int y ) const;

colorref GetPixel ( gelin gelin ) const;

Dönüş değeri

İşlev, belirtilen nokta rengin rgb renk değeri ya da sürümü için. Koordinatları kırpma bölgede bir noktası belirtmezseniz –1 olduğunu.

Parametreleri

x

Mantıksal x koordinatı incelenmesi için belirtir.

y

Mantıksal y koordinatı incelenmesi için belirtir.

gelin

Mantıksal x - ve y-koordinatlarının incelenmesi için noktası belirtir.

Açıklamalar

Belirlenen x ve ynoktasına piksel rgb renk değeri alır. Nokta kırpma bölge olmalıdır. Nokta kırpma bölgede ise, işlev hiçbir etkisi yoktur ve –1 döndürür.

Tüm aygıtlar, GetPixel işlevi desteklemez. Daha fazla bilgi için bkz: RC_BITBLT tarama yeteneği altında GetDeviceCaps üye işlevi.

GetPixel üye işlevinin iki biçimi vardır. İlk iki koordinat değerleri alır; ikinci bir nokta yapı ya da bir CPoint nesnesi alır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetDeviceCaps, CDC::SetPixel, :: GetPixel, POINT, CPoint

Index