CDC::GetOutputTextMetrics 

bool GetOutputTextMetrics ( LPTEXTMETRIC lpMetrics ) const;

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpMetrics

Puan ölçümleri alır TEXTMETRIC yapısı.

Açıklamalar

M_hDC, çıkış aygıtı bağlamı kullanarak geçerli yazı tipi ölçümleri alır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetTextAlign, CDC::m_hAttribDC, CDC::m_hDC, CDC::GetTextMetrics, CDC::GetTextExtent, CDC::GetTextFace, CDC::SetTextJustification, :: GetTextMetrics

Index