CDC::GetOutputTextExtent

CSize GetOutputTextExtent ( lpctstr lpszString, int nSayı ) const;

CSize GetOutputTextExtent (const CString&Str) const;

Dönüş değeri

CSize nesnesinde döndürülen dize (mantıksal birimler) boyutları.

Parametreleri

lpszString

Karakter işaret eder. Ayrıca bu parametre için bir CString object geçebilir.

nSayı

Dizesindeki karakter sayısını belirtir. NSayı –1, uzunluğu hesaplanır.

str

 Ölçülecek belirtilen karakterleri içeren CString nesnesi.

Açıklamalar

Çıktı aygıtı bağlamda, m_hDC, kullanılacak bu üye işlevini çağırır ve genişliğini ve yüksekliğini satır metin geçerli yazı tipini kullanarak hesaplamanız gerekir.

Genişlik ve yükseklik GetOutputTextExtent tarafından döndürülen geçerli kırpma bölgesinin etkilemez.

Bazı aygıtlar normal hücre dizileri karakter koymayın beri (yani, taşıdıkları karakter aralığı dışında), uzantıların bir dize karakter toplamına eşit ölçüde dizenin olmayabilir.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::GetTabbedTextExtent, CDC::GetOutputTabbedTextExtent, CDC::m_hAttribDC, CDC::m_hDC, CDC::GetTextExtent, CDC::SetTextJustification, CSize

Index