CDC::GetOutputTabbedTextExtent

CSize GetOutputTabbedTextExtent ( lpctstr lpszString, int nSayı, int nTabPositions, LPINT lpnTabStopPositions ) const;

CSize GetOutputT&abbedTextExtent (const CStringamp;Str, int nTabPositionsLPINTlpnTabStopPositions) const;

Dönüş değeri

CSize(mantıksal birimler) dizede boyutları nesne.

Parametreleri

lpszString

Ölçülecek bir karakter dizesi işaret eder. Ayrıca bu parametre için bir CString object geçebilir.

nSayı

Dizesindeki karakter sayısını belirtir. NSayı –1, uzunluğu hesaplanır.

nTabPositions

Sekme durağı konumlarını dizideki lpnTabStopPositions tarafından işaret sayısını belirtir.

lpnTabStopPositions

Sekme durağı konumlarını mantıksal birimler içeren tamsayılar noktaları bir dizi. Sekme duraklarını içinde artan düzende sıralanmış olmalıdır; en küçük x-değeri dizinin ilk öğesi olmalıdır. Geri sekmeler izin verilmez.

str

 Ölçülecek belirtilen karakterleri içeren CString nesnesi.

Açıklamalar

Genişlik ve yükseklik m_hDC, çıkış aygıtı bağlamı kullanarak karakter dizesinin hesaplamak için bu üye işlevini çağırın. Dize bir veya birden çok sekme karakterleri içeriyorsa, dize genişliğini lpnTabStopPositionstarafından belirtilen sekme duraklarını üzerine dayanır. İşlevin seçili yazı tipi boyutlarının String içinPolygonörnekleri.

Geçerli kırpma alanının genişliği ve yüksekliği GetOutputTabbedTextExtent işlevi tarafından döndürülen ofset değil.

Bazı aygıtlar normal hücre dizileri karakter koymayın beri karakter (başka bir deyişle, onlar karakter aralığı), uzantıların bir dize karakter toplamına eşit ölçüde dizenin olmayabilir.

NTabPositions 0 lpnTabStopPositions nullise, sekmeler sekiz ortalama karakteri genişlikleri için genişletilir. NTabPositions 1, sekme duraklarını hangi lpnTabStopPositions noktaları dizi ilk değer belirtilen mesafeye göre ayrılmış. LpnTabStopPositions tek bir değer daha fazla puan, sekme durağı dizideki her değer için kadar nTabPositions tarafından belirtilen sayıya ayarlanır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetTextExtent, CDC::m_hAttribDC, CDC::m_hDC, CDC::GetTabbedTextExtent, CDC::GetOutputTextExtent, CDC::TabbedTextOut, :: GetTabbedTextExtent, CSize

Index