CDC::GetOutputCharWidth 

bool GetOutputCharWidth ( UINT nFirstChar, UINT nLastChar, LPINT lpBuffer ) const;

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

nFirstChar

Ardışık karakter fontta ilk karakterini belirtir.

nLastChar

Ardışık karakter fontta son karakterini belirtir.

lpBuffer

Geçerli yazı tipini ardışık karakter genişliği değerlerini alacak arabellek noktaları.

Açıklamalar

Tek tek karakterleri ardışık karakter genişliği geçerli yazı tipinden alır ve çıktı aygıtı bağlamda, m_hDC, kullanır. Örneğin, mektup nFirstChar tanıtan, 'a' ve nLastChar 'z' harfini belirtir, tüm küçük harfli karakterler genişliği işlevi alır.

İşlev lpBuffertarafından işaret arabellek değerleri depolar. Bu arabellek, genişlikleri tutacak büyüklükte olmalıdır; Yani olmalıdır en az 26 girdileri verilen örnek.

Ardışık karakter bir karakter belirli bir yazı tipi yoksa, varsayılan karakter genişliği değeri atanır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetCharWidth, CDC::m_hAttribDC, CDC::m_hDC, :: GetCharWidth

Index