CDC::Get&NearestColornbsp;

colorref GetNearestColor ( colorref crColor ) const;

Dönüş değeri

Aygıtı temsil edebilir crColor değerine en yakın katı rengini tanımlayan bir rgb (kırmızı, yeşil, mavi) renk değeri.

Parametreleri

crColor

Eşleştirilecek rengini belirler.

Açıklamalar

Belirtilen mantıksal renk ile en iyi eşleşen düz bir renk verir. Verilen aygıt-meli muktedir bu rengi temsil.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; :: GetNearestColor, CPalette::GetNearestPaletteIndex

Index