CDC::GetMapMode 

int GetMapMode ( ) const;

Dönüş değeri

Eşleştirme modu.

Açıklamalar

Geçerli eşleme moduna alır.

SetMapMode üye işlev eşleme modları açıklaması için bkz.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::SetMapMode, :: GetMapMode

Index